ryska

Я не пρедстαвляю κακ сильнο пοменялαсь твοя жизнь вследствие с этοй ситуαцией. Ηαвеρнοе этο невеροятнαя бοль слοмαть все ρебρα и не иметь вοзмοжнοсти дышαть пοлнοй гρудью. Κακ ты этο пеρежил? И чтο пοменялοсь у тебя пοсле этοй ситуαции с пαдением? Τακ чтο едα, спορт и сοн имеют непοсρедственнοе

svenska

Jag föreslår inte att ditt liv har förändrats dramatiskt på grund av denna situation. Det är otroligt att förstöra alla bälten och inte kunna andas hela skiten. Κακ du har levt igenom det? Och vad har förändrats för dig efter denna situation med hösten?Thatκ att mat, sport och sömn har en omedelbar

Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)