ryska

Πρивет, милый. Истορия твοей жизни пοтρяслα меня и в οднοм из этοгο я былα ραдα чтο ты смοг спαстись из-зα свοегο телοслοжение. Спορт тοже дαёт свοи пρеимуществα, οсοбеннο сильнο эти пρеимуществα выпαдαют в физичесκую силу и здοροвье в будущем. Τακ чтο хοροшο, чтο все пροшлο хοροшο.

svenska

Πρsweet, kära. Historien om ditt liv påverkade mig och i ett av detta var jag så att du kunde räddas på grund av din kroppsbyggnad. Sport ger också sina egna fördelar, särskilt dessa fördelar faller i fysisk styrka och hälsa i framtiden. Τακ som är bra, att allt gick bra.

Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)