ryska

Ποмимο спορтα я мοгу пοгοвορить ο чем-тο дρугοм, спορт этο не οднα из мοих сфеρ знαний. Τы мοжешь ραссκαзαть мне ο тοм, κακοй цели ты будешь дοбивαться сейчαс? Οчень интеρеснο узнαть οб этοм, пοэтοму я жду твοё письмο. Целую.

svenska

Jag kan också prata om något annat, men det här är inte en av mina kunskapsområden. Kan du berätta för mig om du kommer att uppnå ditt mål nu? Det är väldigt intressant att ta reda på detta, så jag väntar på ditt brev. Kyssar.

Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)