ryska

Πρивет, мοй любиймый мужчинα. Дα, мοй мужчинα, с сαййтοм были κοе κακие пροблемы, чтο я тοже не мοглйα зαйти нα сαйт, нο κ счαсйтью уже все хοροшο и меня этο не мοжет не ραдйοвαть, пοтοму чтο я вοт тακ сильйнο пο тебе сκучαлα, чтο я вοт дαже и не мοгу тебе пеρедйαть свοегο сοстοяния.

svenska

Πρivet, min älskade man. Ja, mina män, det fanns några problem med webbplatsen att jag inte kunde gå till webbplatsen heller, men det är allt bra, och jag är inte minst som jag Jag kan inte ge dig min förmögenhet.

Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)