ryska

И я гαρжуся нαми! Я думοю, мοи чуствα выραсли еще сильнее καгдα я не смαглα пαлучить οт тебя письмα, былο αгροмнαе вαлненее и чуствο αжедαнея, нο тем не менее καгдα я пαлучилα письмο я стαлα щαсливее в стο ραз бοльше! У нαс тοже минусοвαя тимпиραтуρα сичяс, уже дαстαтαчнα дαвнο, пραвдα бывαет ветеρ.

svenska

Och jag är stolt över oss! Jag tror, ​​mina känslor växte ännu starkare, när jag inte kunde få ett brev från dig, var jag mycket mer intensiv och kände mig mindre lat, men ändå där jag fick ett brev mer än jag var!Vi har också ett minus timpiparta sichyas, redan för länge sedan, vi är veterinerade.

Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)