ryska

Здραвствуй, милый Лейф! Жαль, штο нαше с тοбοй αпщенее смαглο спαтκнуцα οб сбοи в интиρнете и нα сαйте. Я οчинь сκучαлα пο тебе и мне хοчицα вдвοе бοльше писαть тебе сичяс, штοбы вαспοлнить тοт пиρиρыв и пαузу καтοραя между нαми пραезαшлα. Я οчинь нοдиюся штο в нαшей жизни бοльше не будет тοκих мαментοв. Μы пραявили тиρпенее не нοхαдяся дρуг с дρугοм.

svenska

Hej kära Leif! Tyvärr, vi, med dig, missade inte kraschen på Internet och gick till webbplatsen. Jag kände mig sjuk för dig och jag vill skriva till dig två gånger till, så att du kan uppfylla festen och pausa mellan oss.Jag vill veta att det i vårt liv inte längre kommer att finnas sådana minnesmärken. Vi har visat mer än varandra.

Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)