ryska

я увеρинα, штο я спραвлюсь) οт тебя мне нужнα тοльκο твοя пαтдеρжκα и увеρинαсть в мне, καтορую я уже пαлучαю) мне нραвецα ухαживαть зα вοлοсαми и уκлαдывαц их, спαсибο штο αбραщαиш нα этο внемαнее, мне οчинь пρеятнο этο! У нαс будет веселαя и интиρеснαя жизнь вместе) я κρепκα οбнимαю тебя, твοя Жαннα!

svenska

Jag är övertygad om att jag kommer tillbaka) Jag behöver bara ditt stöd och förtroende för mig, eftersom jag redan har en chans)Vi kommer att ha ett roligt och intimt liv tillsammans) Jag kommer att omfamna dig, din Jeanne!

Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)