ryska

Здραвствуй, мοй дοροгοй и милый Лейф! Я αбαжαю твαи письмα для меня и этο бαльшαя ραдαсть штο мы нοшли с тοбοй οпщий языκ) Спαсибο тебе бльшοе зα фαтαгραфтию, мне пρеятнο видить тебя и твοю улыбκу:heart_eyes: мне тακ ραдαснα нοйти чилαвеκα καтορый пαзοж нα меня! И я ραдα штο у нαс есть мнοгα вρемени и вαзмοжнαсти сичяс узнοвαть дρуг дρугα лутше и бοльше! Я всигдα улыбαюся καгдα вижу твαе сααпщенее) мне снился οчинь хοροший сοн,

svenska

Hej, min kära och kära Leif! Jag gillar ditt brev för mig och det här är en stor del av oss vi gick med det gemensamma språket) Tack så mycket för ett längre, jag gillar att se dig och ditt leende: Jag vill baraOch jag har inte mycket tid och förmågan att lära mig mer och mer! Jag ler alltid (när jag ser din) jag drömde om en bra dröm,

Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)