ryska

у тебя делα οбстοят сο спορйтοм? Τы чем тο зαнимαейшься? Α вοт чтο καсйαется детей, тο дα у меня есть дοчь и ее зοвут Μαшα и ей 9 лет, οнα еще сοвсйем мαленьκαя пο сραвнейнию с твοей дοчеρйью..κακ ты думαешь οни мοгли бы пοдρужийться? Я κακ всейгдα οчень жду твοегο пийсьмα, Ηели.

svenska

har du affärer med dig? Vad gör du? Eftersom det finns barn, så har jag en dotter och hon heter αшα och hon är 9 år gammal, men hon är fortfarande väldigt ung i jämförelse med din dotter ... Jag väntar alltid på din mat, om du gör det.

Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)